Bilder Mess op Platt der KG Grün-Weiss

Mess op Platt 2015 (Bilder: privat)

 

Mess op Platt 2014 (Fotos: Bernhard Feiten)

Kirche St.Andres während der Messe
Der Chor Oswald Ensembel Büttgen sang bereits zum 9.mal bei der Messe Lieder in Mundart.
Pfarrer Heinz Zöller begrüßt Prinz Heinz VII. bei der Messe

Orden

2021
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007